Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 2022

28. MFRU Ekspanzija mogočega in kompleksnost zavesti

07.–14. oktober 2022, Maribor, Slovenija

Projekti