Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Vertikalni oblaki / Bit interneta

Projekt

Vertikalni oblaki / Bit interneta

  • 28. MFRU
  • Instalacija
Umetnica Toni Soprano Meneglejte
Vertikalni oblaki / Bit interneta

Samostojna razstava mariborske umetnice Toni Soprano Meneglejte v novi luči predstavlja njene spletne projekte. V okviru razstave, bo umetnica predstavila spletne risbe kot prostorsko inštalacijo v Avli GT22, in bo z njo poudarila digitalni prostor, ki je hkrati neskončen in ga ni. Kako lahko iz digitalne nematerialne sfere prestopimo v materialni prostor galerije in kje se ta dva prostora lahko prepletata? Umetnico predvsem zanima hibridni prostor, ki je rezultat povezovanja med realnim svetom in digitalnim prostorom. Zato v Avli GT22, ki jo lahko tudi domnevamo kot prostor vmes, umetnica predstavlja svojo prakso v obliki hibridnega objekta, ki hkrati zre v digitalno in materialno. Jedro razstave bo tako ves čas spreminjajoča se podoba, ki se vedno znova sestavlja v novo sliko in s tem dodatno poudarja neskončnost digitalnega prostora. Sestavljena pa je iz spletnih risb ter prostorske strukture, ki hkrati vključuje besedilo kuratorke Irene Borić. Intermedijska razstava je hkrati v dveh različnih prostorih - v Avli GT22 in na spletni strani umetnice Toni Soprano Meneglejte. Dve različni lokaciji povezuje prostorska inštalacija, ki temelji na dialogu umetnice in kuratorke, ter omogoča prestopanje iz materialne v digitalno sfero.