Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Kronolit

Projekt

Kronolit

  • 28. MFRU
  • zvočni performans
Umetnica Jata C
Kronolit

Skupina Jata C v delu Kronolit raziskuje zvočnost kamnitih struktur, simbola trajnosti, razsežnosti, nemosti. Kamenine so kot Zemeljina opna, Kronolit pa je inštrument/opna, s pomočjo katere z elektronskimi pretvorniki prevajamo vibracije kamna in jih vračamo v kamen v povratni zanki. Zvočno instalacijo sestavlja več kamnitih plošč večjih dimenzij, povezanih s pretvorniki (transducerji). Instalacija je lahko postavljena samostojno, možna pa je tudi koncertna izvedbakompozicije, v kateri se članice in člani skupine v živo vključijo s povratno zanko med kamnom in človekom. V raziskovalnem procesu sodelujemo z znanstveniki s področja mikropaleontologije, geologije, fizike in podpornikom projekta Marmor Hotavlje. Zvok iz kamna zajemamo z različnimi metodami terenskega snemanja (geofoni, kontaktni mikrofoni) ter analizami optičnega čitalca kamnin s spektralnim modulatorjem zvočnih parametrov. Obdelane posnetke in baze podatkov skladamo v elektroakustično kompozicijo s partituro za izvajanje v živo. Z digitalno analizo, prevajanjem slike v zvok in meritvami vibracij oblikujemo lastno umetniško interpretacijo snovne zvočnosti litosfere.