Mednarodni festival
računalniških umetnosti

Uvod
28. MFRU

Ekspanzija mogočega in kompleksnost zavesti

07.–14. oktober 2022, Maribor, Slovenija
Uvod

Novice