Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Avtorji

Avtorji

Oblikovna zasnova in oblikovanje: Marko Damiš in Jaka Neon

Informacijska arhitektura, razvoj in realiziacija: Marko Damiš