Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Drop

Projekt

Drop

  • 28. MFRU
  • Instalacija
Umetnik Martin Bricelj Baraga
Drop

Drop je avdiovizualna instalacija, ki zvočno prikazuje taljenje ledu v času dni, mesecev in let, pri čemer kot projekcijsko površino uporablja tekstil iz likre, ki tvori lebdečo kapljo. DROP temelji na vizualizaciji podatkov in sonifikaciji, ki sta jo razvila Baraga in Fraction - kompozicija v času o izginjanju našega najdragocenejšega naravnega elementa - ledu. Instalacija vizualizira in sonizira taljenje ledu v času skozi leta, mesece in dneve. Kompozicija, ki vizualizira kapljice kot prispodobo taljenja ledu, se hitro spreminja, ko se približujemo sedanjosti - kar nas jasno opozarja na njeno nujnost.

Nabor podatkov je uporabljen v okviru projekta IMBIE, pri katerem sodelujejo znanstveniki, ki jih podpirata ESA (Evropska vesoljska agencija) in NASA (Nacionalna agencija za aeronavtiko in vesolje).