Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Projekcije uma

Projekt

Projekcije uma

  • 28. MFRU
  • Interaktivna instalacija
Umetnica Dalea Kovačec
Sodelujoči Marko Damiš
Projekcije uma

V umetniško-raziskovalnem projektu Projekcije uma umetnica Dalea Kovačec nadaljuje svoje raziskovanje vplivov digitalnih in informacijskih tehnologij na človekove zaznave, ki ga v raznolike in vsebinam prilagojene umetniške medije kontinuirano prevaja že dlje časa. Instalacija sestoji iz interaktivne prostorske postavitve, v kateri je z uporabo elektroencefalografije omogočen posredni vpogled v električno aktivnost možganov posameznika med moderirano izkušnjo spominjanja. Delo, ki ga s svojo participacijo vsakič znova generira in formira gledalec, je v temah, ki jih naglaša, očitno interdisciplinarno, referira se tako na naravoslovne znanosti kot področja družboslovja in humanistike. Z vizualizacijo nevrološke aktivnosti posameznika ter problematiziranjem akta deljenja delo aludira na dandanes vse manj jasno mejo med zasebnim in javnim ter s tematiziranjem vstopanja tehnologij v najintimnejše prostore naših življenj spodbuja razmislek o vplivu digitalnih podob, tako tujih kot naših lastnih, na formiranje in potencialno transformiranje v svoji naravi rekonstruktivnega sugestibilnega človeškega spomina.