Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Zvok gib tok - entropomorfni dialog

Projekt

Zvok gib tok - entropomorfni dialog

  • 28. MFRU
  • zvočno plesni performans
Umetnika Simon Macuh, Estela Žutić
Zvok gib tok - entropomorfni dialog

Izraz “entropomorfija” v naslovu je skovanka besed entropija in antropomorfija. Beseda indicira na entopični princip, ireverzibilne procese in neponovljivost. Te procese v metaforičnem transferju povzroča ojačana estetska izkušnja forme, ko je ta samonanašajoča in se kot taka posledično razvija v časovnem toku danega prostora. Pojem antropomorfija predstavlja v tem kontekstu vedno aktualno točko raziskovanja, kjer se organsko telo pojavi v tehnološkem okolju. V praksi gre najprej za izvedbo sestavljene nosljive tehnologije – senzorskega nahrbtnika. Nahrbtnik je sestavljen iz naprav, ki interpretirajo senzorje (senzorski sintetizator). Senzorji pritiska, rotacije, ipd. so umeščeni na telo. Osnova tega je plesalka, ki skozi avtoreferenčno povratno zanko proizvede zvok na katerega sočasno giba. Na plesalčeve signale se v dialogu odziva drugi akter. Oba izvajalca želita skupaj proizvesti zvočni tok – meditativno popotovanje za obiskovalce.