Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 2022

28. MFRU Ekspanzija mogočega in kompleksnost zavesti

07.–14. oktober 2022, Maribor, Slovenija

Mednarodni festival računalniške umetnosti (MFRU) bo čez dve leti praznoval 30. letnico nastanka zato je letos njegov fokus usmerjen v nadgradnjo zgodovinskih temeljev in v nujnost zavedanja pomena skupnih vizij računalniške in intermedijske prihodnosti. To je smiselno saj MFRU ne obravnava zgolj sprememb in potencialov, ki jih prinašajo računalniške tehnologije temveč odraža tudi aktualna družbena dogajanja v povezavi s tehnologijami. Njegova osrednja naloga ostaja povezovanje novih tehnologij z znanostjo, umetnostjo in premiki v družbenih okoljih.

S predvajanjem posnetkov se strinjanje s Pogoji storitve platforme Youtube

V letu 2022 festival pod naslovom »Ekspanzija mogočega in kompleksnost zavesti« v mesto in ob gostovanjih vabi domače in tuje avtorje različnih generacij, ki delujejo in raziskujejo v polju intermedijske (računalniške) in raziskovalne umetnosti. Izpostavlja sodelovanje mladih, ki raziskujejo in ustvarjajo nove vizije in iščejo mogoče poti za preoblikovanje sveta, ki smo ga poznali do sedaj. Z razglašeno svetovno epidemijo, je prišla v ospredje kriza - zdravstvena, gospodarska in politična. Nastaja oziroma prisiljeni smo oblikovati nov svet, ki bo temeljil na drugačnem odnosu in predvsem v zavedanju, da potrebujemo drugačne načine delovanja. Te moramo šele razviti in menimo, da tukaj prav mladi igrajo pomembno vlogo. Ob tem pa bo nujno, da se z zavedanjem v lastne ne-zmožnosti, kot družba »prebudimo«. Teme, ki na eni strani obravnavajo razvoj novih produktov ter dognanja kvantne fizike in na drugi strani konzolne igre in dy tehnologije, najširši javnosti predstavljamo s postavitvami instalacij v izložbah po centru mesta, na javnih površinah in v prostorih v centru mesta kot so Vetrinjski dvor, Kulturni inkubator, Sinagoga, Media Nox, GT22. Izpostavljamo nekatere zgodovinske dosežke in pionirje računalniške (intermedijske) umetnosti kot je nedvomno Janez Strehovec. Gostimo diskurzivne dogodke, eden teh je debatna miza z udeleženci festivala, delavnice za otroke in mladino, predstavitve skupin ter avtorjev in dela najmlajše generacije ustvarjalcev/lk računalniške umetnosti. Že tradicionalno predstavljamo tudi nagrajence natečaja za najboljši študentski intermedijski projekt.

Z vsem tem se festival MFRU znova predstavlja kot ena osrednjih inštitucij in polj za predstavljanje računalniške, elektronske in novo medijske umetnosti v regiji.

Za 28. MFRU programska vodja
Aleksandra Saška Gruden

Kompleksnost sodobnega sveta se med drugim kaže v vplivu hitrega razvoja znanosti in tehnologij na življenje posameznika ter družbe kot celote. Rezultat sta izjemna povezljivost in pretočnost informacij. 28. Mednarodni festival računalniške umetnosti letos izpostavlja teme pod skupnim naslovom Ekspanzija mogočega in kompleksnost zavesti ter odpira vrata (tudi) mladim ustvarjalkam_cem, ki podajajo premisleke o možni prihodnosti in viziji razvoja računalniške umetnosti ter digitalne družbe, prepletene z robotiko in povezane preko medmrežja. Kako jo vidimo kot prebivalci planeta, kam želimo kot družba in kako lahko umetnost pri tem pomaga graditi varno pot?

Festival v svoji zgradbi ohranja smernice, ki si jih je zastavil v preteklih letih, strukturo, ki opredeljuje posamezne segmente festivala, pa vzpostavlja kot ogrodje, na katero so pripete posamezne enote.

Osrednja razstava, ki izpostavlja nekatere ključne in pomembne ustvarjalce, teoretike in raziskovalce, ki so vidno prispevali k razvoju računalniške umetnosti pri nas in s tem tudi k festivalu, bo tokrat posvečena Janezu Strehovcu, slovenskemu filozofu, izr. profesorju za teorijo novih medijev ter raziskovalcu novih medijev in elektronske literature. Avtorja bomo predstavili s pregledom njegovih knjižnih publikacij, revijalnih zapisov in tudi posnetkov predavanj. Ob tej festivalski izdaji bo Narvika Bovcon, novomedijska umetnica, kustosinja, recenzentka in univerzitetna profesorica, pripravila poglobljen zapis o njegovem delu, Mojca Puncer, doktorica filozofije, izredna profesorica za filozofijo na Univerzi v Mariboru ter teoretičarka in kuratorka na področju sodobne umetnosti, pa bo z avtorjem posnela pogovor, ki bo predvajan v sklopu razstave v zgornji preddvorani Vetrinjskega dvora. Tam bo tako kot lani center in informacijska točka festivala. V dvorani se bodo odvijali koncerti in zvočni performansi domačih ter mednarodnih umetnikov ter umetnikov. Predstavili se bodo Simon Macuh in Estela Žutić, Simon Whetham ter skupine Jata C.

Konec tedna bo na istem prizorišču potekala tudi okrogla miza s premislekom o viziji in možni prihodnosti računalniške umetnosti ter digitalne družbe. Udeleženci debate bodo umetnice_ki, ki sodelujejo na letošnjem festivalu.

Osrednja razstava bo zasedla spodnji prostor Vetrinjskega dvora, kjer bodo na ogled dela Jasne Hribernik, Stevana Kojič in Betine Habjanič. V izložbah trgovin E2RD, Bags&Moore, Polzela, ter Modna hiša, bo možen ogled del sledečih avtorjev: Zvonka T. Simčič, Monika Pocrnjić, Valerie Wolf Gang, Melissa Ghazale, Larisa Blazić in Martin Bricelj Baraga. Z instalacijo na Glavnem trgu in v praznih izložbenih oknih na Koroški cesti se bo predstavila Lavoslava Benčič. V prostorih Sinagoge bo na ogled intermedijska postavitev projekta AphraTeslaOperatingSystemIncorporated StefanDoepner. Kulturni Inkubator bo kot razstavni prostor služil za predstavitev vizualnih in zvočnih projektov mlajših ustvarjalcev Sara Bezovšek, Dalee Kovačec, Lazarja Mihajlovića in Vida Merlaka. Sklop spremljevalnega programa se bo odvil tako v prostorih GT22 z razstavo avtorice Toni Soprano Meneglejte, kot tudi v razstavišču Kulturnega Inkubatorja z interdisciplinarno postavitvijo Mirande Moss in Daniela Brownnella. Gledališka predstava Apofenija/1/ dela bo svoje delo otvarjala v Ulični galeriji Židovska.

Festival se poleg osrednjega in spremljevalnega razstavnega programa, koncertov in performansov ter teoretičnega dela znova povezuje z RTV Slovenija, konkretno s programom Ars Radia Slovenija ter z enoto Televizija Maribor. Kot vsako leto bodo potekale delavnice za mlade in otroke, ki jih bo pripravil konS, že 6. odo podeljene tudi študentske nagrade, dobitniki pa bodo svoja dela prikazali na razstavi v galeriji Media Nox.

Support

Production partners

konS ≡ Platform for Contemporary Investigative Art is a project chosen on the public call for the selection of the operations “Network of Investigative Art and Culture Centres”. The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and by the European Regional Development Fund of the European Union.

Partners

  • Sinagoga

  • Botega

  • BAGS&MORE

Media partners