Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 2005

11. MFRU Mednarodni festival računalniške umetnosti 2005

10.–13. maj 2005, Maribor, Slovenija

Projekti