Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Newsmap

Projekt

Newsmap

  • 11. MFRU
  • Spletna umetnost
Umetnik Marcos Weskamp
Programerja Marcos Weskamp, Dan Albritton
Newsmap

Newsmap je program, ki vizualno odseva nenehno spreminjanje zbiralnika novic Google News. Vizualizacijski drevesni algoritem je v pomoč pri prikazu velikanske količine informacij, ki jih zbira zbiralnik. Drevesne strukture so običajno s prostorom omejene vizualizacije informacije. Newsmap poskuša ta cilj popeljati še korak dlje in tako ponuja orodje za ločevanje informacij v hitro prepoznavne skupine, ki ob skupni predstavitvi razkrijejo osnovne vzorce v novičarskem poročanju znotraj različnih kultur in novičarskih segmentov v nenehnih spremembah po vsem svetu. Newsmap ne poskuša nadomestiti zbiralnika GoogleNews. Njegov cilj je na preprost način vizualno prikazati odnose med podatki in nevidnimi vzorci v novičarskih medijih. Ne prizadeva si predstaviti nepristranskega pogleda na novice, temveč, prav nasprotno, ironično poudarja njegovo pristranskost.