Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Wikipedija Slovenija

Projekt

Wikipedija Slovenija

  • 11. MFRU
  • Podatkovna zbirka
  • Arhiv
Wikipedija Slovenija

Primož Peterlin: WIKIPEDIJA - NAJNUJNEJŠE O PROSTI SPLETNI ENCIKLOPEDIJI

Wikipedija je prosta spletna enciklopedija, ki nastaja s sodelovanjem deset tisočev prostovoljcev z vsega sveta. Vsebuje geselske članke v 195 različnih jezikih, sponzorira pa jo nepridobitna fundacija Wikimedia. Zajema tako tradicionalne enciklopedične teme, obenem pa služi tudi kot almanah in zbornik. Ustanovitelj, Jimmy Wales, jo opisuje kot "poskus, da bi ustvarili in ponudili prosto enciklopedijo najvišje mogoče kakovosti prav vsakemu posamezniku v njegovem lastnem jeziku." Wikipedija je eno od največkrat citiranih spletišč v internetu in dnevno doživi okoli 50 milijonov obiskov. Wikipedija vsebuje približno milijon in pol geselskih člankov, od katerih jih je prek pol milijona v angleščini, več kot 200 000 v nemščini in več kot 100 000 v japonščini. Slovenščina se z 11 000 geselskimi članki uvršča na dvajseto mesto. Od svojih začetkov - ustanovljena je bila 15. januarja 2001 kot komplement "resnemu" projektu Nupedia - je nepretrgoma rasla in hkrati pognala svoje hčerinske projekte, kot so Wiktionary, Wikibooks in Wikinews. Geselske članke urejajo prostovoljci v sistemu, lastnem načinu wiki: članke lahko kadarkoli kdorkoli spreminja. Sodelavci Wikipedije sami skrbijo za nepristranski pogled v člankih, tako da so pogledi strokovnjakov ali citati iz literature povzeti brez poskusa, da bi se iz njih izluščila "objektivna resnica". Zaradi svoje odprte narave je dovzetna za netočnosti in vandalizem. Status Wikipedije kot referenčnega dela je nekoliko kontroverzen. Po eni strani prejema pohvale, ker je prosto dostopna, ker jo lahko vsakdo ureja in ker pokriva nadvse širok spekter tem. Po drugi strani jo kritizirajo zaradi pomanjkanja avtoritete v primerjavi s tradicionalnimi enciklopedijami, sistematične pristranskosti ter slabše pokritosti tradicionalnih enciklopedičnih tem. Geselski članki Wikipedije so na voljo pod pogoji, ki jih navaja licenca proste dokumentacije projekta GNU (GNU Free Documentation License) in so zrcaljeni na številnih strežnikih po svetu, v celoti ali v večji meri pa še niso izšli v opredmeteni obliki. K Wikipediji je do marca 2005 vsaj enkrat dejavno prispevalo 45 000 ljudi, od tega 20 000 k angleški, 10 000 k nemški, 2400 k japonski in 70 k slovenski izdaji. V istem mesecu je bilo dejavnih (pet ali več prispevkov mesečno) skupno 13 000 ljudi, od tega 6000 v angleški, 2800 v nemški, 700 v japonski in 30 v slovenski izdaji, zelo dejavnih (100 ali več prispevkov mesečno) pa 2300 ljudi, od tega 900 v angleški, 450 v nemški, 130 v japonski in 10 v slovenski izdaji.

Sodelavci slovenske Wikipedije s statusom administratorja: "Heretik", Andrej Jakobčič, Ajda Kljun ("Missmarple"), Klemen Kocjančič, Igor Križanovskij, Roman Maurer, Jani Melik ("xJam"), Primož Peterlin, Matija Podhraški