Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Runme.org

Projekt

Runme.org je odlagališče softverske umetnosti, ki je začelo delovati januarja 2003. Je odprta in obenem urejevana podatkovna zbirka, v katero vabimo ljudi, da prispevajo projekte, ki se jim zdijo zanimivi primeri softverske umetnosti. Računalniška umetnost je križišče dveh področij, ki običajno nimata ničesar skupnega: programske opreme in umetnosti. Na od njiju ima računalniška umetnost različen pomen in auro. Življenjska sila računalniške umetnosti in njenih tehnik izhaja iz žive kulture programja in predstavlja pristope in strategije, podobne tistim, ki so značilni za svet umetnosti. Kultura programja je prisotna na internetu, pogosto pa je predstavljena na posebnih spletnih straneh, t.i. skladiščih programske opreme (software repository). Umetnost je tradicionalno predstavljena na festivalih in razstavah. Računalniška umetnost po eni strani vnaša računalniško kulturo na področje umetnosti, po drugi strani pa širi umetnost onstran meja institucij. Cilj Runme.org je ustvariti vmesnik izmenjave za umetnike in programerje, ki si prizadevajo za kontekstualizacijo te nove oblike kulturne aktivnosti. Runme.org pozdravlja vse projekte ne glede na datum ali kontekst njihovega nastanka. Skladišče ponosno gosti različne vrste projektov - od naključno najdene, anonimne računalniške umetnosti do slavnih projektov priznanih umetnikov in programerjev. Runme.org je organizirana na dva načina: taksonomsko/racionalno (seznam kategorij na levi strani domače strani) in intuitivno ("oblak" ključnih besed na desni strani). Spreminjajoča se skupina "strokovnjakov" občasno izbere in pregleda najzanimivejša dela, poslana Runme.org. Čeprav je spletišče Runme.org delno nastalo iz festivala Read_me 1.2, gre za avtonomno skladišče, na katerem danes temelji festival. Drugi festival Read_me je potekal v Helsinkih maja 2003, tretji pa v Aarhusu avgusta 2004.

O projektu: Runme.org so razvili Amy Alexander, Florian Cramer, Matthew Fuller, Olga Goriunova, Thomax Kaulmann, Alex McLean, Pit Schultz, Alexei Shulgin, in The Yes Men. Hans Bernhard in Alessandro Ludovico sta se strokovni ekipi pridružila poleti 2003. Za konceptualizacijo in uredništvo spletne strani Runme.org skrbijo Amy Alexander, Olga Goriunova, Alex McLean in Alexei Shulgin. Razvija jo Alex McLean.