Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Artservis

Projekt

Artservis

  • 11. MFRU
  • Podatkovna zbirka
  • Arhiv
Avtorica SCCA Ljubljana
Artservis

Artservis je spletni portal za umetnike, teoretike in kulturne menedzerje, ki delujejo v Sloveniji in/ali v tujini. Nastal je leta 2001 iz potrebe po sistematičnem zbiranju in učinkovitem posredovanju informacij iz sveta sodobnih umetnosti. V treh letih in pol je postal nepogrešljivo spletno orodje za umetnike, teoretike in kulturne menedžerje v domačem prostoru ter referenčen vir informacij v mednarodnem prostoru. Osnovno poslanstvo Artservisa je informiranje in svetovanje. Z objavo razpisov, natečajev, vabil za sodelovanje, možnostmi financiranja in nasveti za razna opravila iz sveta umetnosti Artservis brezplačno pomaga vsem, ki delujejo na področju sodobnih umetnosti. Artservis deluje na skupnih uredniških načelih: javna dostopnost, strokovnost, objektivnost, verodostojnost, ažurnost, solidarna izmenjava informacij, razumljivost informacij, brezplačnost in copyleft načelo. Artservis dnevno obišče okrog 300 uporabnikov, med katerimi prevladujejo tisti iz Slovenije, držav nekdanje Jugoslavije, srednje in vzhodne Evrope, ZDA, Nizozemske in Velike Britanije. V bazi podatkov se nahaja okrog 700 razpisov in 2000 izbranih spletnih povezav. Vsako informacijo pred objavo preverimo in jo uredniško obdelamo. Aktualne informacije pridobivamo s pomočjo domačih in mednarodnih virov. Informacije o novostih v bazi in v Priročniku širimo z Arstervisovo tedensko okrožnico, ki jo prejema že preko 3000 naročnikov. Posebna vsebina znotraj Artservisa je Priročnik, ki ponuja navodila za administrativna opravila iz sveta umetnosti. Sestavljajo ga zbirke prispevkov, ki se vežejo na aktualna organizacijska opravila ter na pravila poslovanja posameznikov in organizacij, ki delujejo na področju sodobne umetnosti. Priročnik informira in svetuje vsem, ki se znotraj sveta umetnosti srečujejo s statusnimi, vodstvenimi, zakonodajnimi in ekonomskimi izzivi.

Kdo smo?
Artservis je projekt Zavoda za sodobno umetnost SCCA - Ljubljana. Urednica Artservisa je mag. Marija Mojca Pungerčar. Uredništvo sestavljajo: Barbara Borčić, Mateja Lazar, Dušan Dovč, Saša Nabergoj in Damijan Kracina, ki je tudi oblikovalec Artservisa. Programiranje je delo Damjana Lebana.

Artservis podpira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Kontakt: info@artservis.org