Mednarodni festival
računalniške umetnosti

PuppetTool

Projekt

PuppetTool

  • 11. MFRU
  • Programska oprema
Avtorica LeCielEstBleu
PuppetTool

PuppetTool je eksperimentalna programska oprema, ki uporabnikom omogoča ustvarjanje ekspresivnih animiranih stanj, ki jih ne ovirajo omejitve gravitacije ali elastičnosti. Ustvarjene animacije niso linearne, temveč ciklične in generativne, ustvarjene s programiranjem. S poigravanjem s parametri hitrosti, velikosti, gostote, lahko uporabniki dosežejo popolnoma osebne stvaritve, ki segajo od skoraj realističnih do absurdnih in fantastičnih. Vmesnik uporabnikom ponuja izbiro različnih animiranih objektov in preprostih, vnaprej definiranih animacij (hoja, tek, skakanje, ples), ki jih lahko na zaslonu v realnem času modificirajo in prilagodijo z manipuliranjem artikuliranih sklepov animiranih objektov - bodisi da gre za človeka ali žival, realistično ali abstraktno. Ta animirana stanja in fizična vedenja temeljijo na subjektovi morfologiji, vladajo pa jim matematični in fizikalni zakoni, vključeni v aplikacijo PuppetTool. Lokacija in orientacija sklepov ima zato neposreden vpliv na vrsto ustvarjenega gibanja. S poigravanjem s parametri hitrosti, velikosti in gostote lahko uporabniki dosežejo osebno obarvane rezultate, od skoraj realističnih do absurdnih in fantastičnih. Za polnjenje PuppetTool objekta z listi, praprotjo in drugimi nepričakovanimi teksturami se lahko uporabijo izmenljivi mediji. Nova naključna funkcija pa omogoča programu, da izbere vrednosti za parametre animacije, s čimer je možno ustvariti povsem nadrealistične učinke. Prizadevamo si raziskati bogato domeno gibanja skozi eksperiment, ki temelji na realnih gibih, oblikah in podobah, ni pa z njimi omejen. PuppetTool ponuja interaktivno izkušnjo, ki postavlja pod vprašaj samo idejo objektivnega programskega orodja, kot ga poznamo.