Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Raba kompozicije za re-prezentacijo osebnih zbirk hiperznakov

Projekt

Raba kompozicije za re-prezentacijo osebnih zbirk hiperznakov

  • 11. MFRU
  • Article
Avtorji Andruid Kerne, J. Michael Mistrot, Madhur Khandelwal, Vikram Sundaram, Eunyee Koh, Interface Ecology Lab
Raba kompozicije za re-prezentacijo osebnih zbirk hiperznakov

Hiperpovezavo lahko analiziramo semiotično. Sidro in cilj delujeta kot označevalec in označenec. Posebej pomembni so digitalni surogati, kot so npr. vpisi v katalog Amazon in Googlovi kratki povzetki. Gre za sistematično narejene hipertekstualne pare označevalec-označenec. Razprava razvija nov semiotični operand, hiperznak, ki poudarja vlogo hiperpovezanih surogatov v komunikaciji informacijske dobe. Pri razpravljanju o transformacijskih oblikah za osebne zbirke hiperznakov se ukvarjamo z delom umetnostnega teoretika Johna Bergerja, umetnico instalacij Hanne Darboven in hip-hop DJ-jem Spookyjem. Predstavljamo arhitekturni pregled combinFormation, orodja mešane iniciative za rabo kompozicije za re-prezentacijo osebnih zbirk hiperznakov. combinFormation vrine osebni govor, ali sintagmo, v proces zbiranja informacijskih virov. Rabo combinFormation ilustriramo s tem, da razvijemo kompozicijo hiperznakov, z omogočeno navigacijo, na podlagi virov te razprave. Rezultat je oblika rekombinirane informacije, v kateri se vizualni zaznamki preoblikujejo skozi remiks/montažo, pri tem pa ustvarjajo nove pomene. Kot v delih Darbovnove in Spookyja končna oblika vrine osebno noto v doživetje reprodukcij. Pri tem vnovič vzpostavlja Benjaminovo auro originala skozi postmoderni proces osebne zbirke. S povezovanjem teorije in prakse v informacijskih artefaktih in hkratnim premešanjem metodologij pričujoča razprava+kompozicija učinkuje kot vmesniški ekosistem.