Mednarodni festival
računalniške umetnosti

IN ILLO TEMPORE

Projekt

IN ILLO TEMPORE

  • 11. MFRU
  • Video
Umetnika Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič
IN ILLO TEMPORE