Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Infrastrukturni kompleks: predrugačena Zemlja

Dogodek

Osrednji kuriran program letošnjega MFRU razširja določene segmente lanske tematske usmeritve. Osredotoča se na povratno zanko med sodobnimi tehnologijami in ekologijami, še zlasti na infrastrukturne vidike tega odnosa. MFRU bo predstavil projekte in pozicije, ki se torej ukvarjajo z infrastrukturnim slojem »tehnosfere«, ki razvijajo orodja za navigiranje v novih prostorskih razmerah in časovnostih, ki jih ta povzroča, projekte, ki odpirajo planetarno perspektivo in razmišljajo o zmožnostih ter sovpletenosti digitalnih tehnologij v procese preoblikovanja Zemlje ter ne nazadnje uporabljajo fikcijo za špekuliranje o možnih infrastrukturnih prihodnostih (in prihodnostih upravljanja).

Povezani dogodki