Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Geocinema

Geocinema

Geocinema (Solveig Suess in Asia Bazdirijeva) je kolektiv, ki raziskuje možnosti »planetarne« ideje filma. Površje planeta je z vse večjo količino podob, ki jih ustvarjajo posamezniki in tehnologije, danes vedno bolj natančno dokumentirano. Raziskovalno delo kolektiva vključuje refleksijo tako arhitekture kot infrastrukture, ki podpirata to mrežo in za kolektiv predstavljata decentraliziran aparat gibljive podobe. Raznolike tehnologije, ki na različnih nivojih prispevajo k zbiranju podatkov, se nahajajo na presečišču korporacij in vlad, ki v to močno razširjeno mrežo posnetkov dodajajo gradivo in ga hkrati iz nje pridobivajo. Poleg političnih implikacij nadzorovanja – vse od ravni posameznika do globalne in astronomske perspektive – kolektiv želi raziskati, kako se ta obsežna konstelacija vizualnih, zvočnih in geografskih podatkov vedno bolj uporablja pri napovedovanju prihodnosti, in v svoji praksi razkriva napetosti med odnosi totalizirajočega in fragmentiranega, raztelešenega in situiranega, kot tudi preteklosti in sedanjosti-prihodnosti.