Mednarodni festival
računalniške umetnosti

strtgm

strtgm

Strtgm je samostojna entiteta, ki deluje na področjih umetnosti in kulture ter se razvija skozi sodelovanja z najrazličnejšimi akterji. Gradi poglede na sedanjost in vizije prihodnosti, se polašča kolektivnega na različnih nivojih svojega delovanja ter prosto prehaja med področji in disciplinami. Navkljub temu pa ne zavzema nobene fiksne oziroma permanentne pozicije, temveč je dovzeten za nenehne reorganizacije tako svojih internih delov kot tudi pristopa, ki ga kultivira v odnosu do eksteriernosti.