Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Travma in identiteta po računalniški obdelavi podatkov

Projekt

Travma in identiteta po računalniški obdelavi podatkov

  • 26. MFRU
  • Predavanje
Avtor Václav Janoščík
Travma in identiteta po računalniški obdelavi podatkov

Tako kot poznamo več različnih genealogij računalnikov, umetne inteligence, algoritmov in digitalnega, obstaja tudi več problemov, ki ustvarjajo razkol v današnjih družbah: od ponovnega porasta populizma in nacionalizma do pomanjkanja dialoga ter zavzetosti za razumnost in znanost. Te kompleksnosti bo Janoščík skušal povezati in jih preseči prek njegove spekulativne zgodovine, razvijanja medijske teorije travme in trenutne prisvojitve popularne kulture. Zaključek oziroma ponazoritev tega na travmo osredotočenega, farmakološkega in pop-filozofskega pristopa predstavlja nekaj opazk o njegovem delu in afektivni investiciji v kontekstu umetniške akademije.