Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Tin Troha

Tin Troha

Tin Troha (roj. 1995) v svojem delu skozi seminarske projekte, praktične in teoretske delavnice raziskuje meje arhitekturnega polja. Po delovni praksi v biroju Dekleva Gregorič trenutno kot absolvent zaključuje magistrsko delo na Fakulteti za Arhitekturo Univerze v Ljubljani, v katerem se ukvarja s konstrukcijo nečloveške perspektive arhitekture kot avtonomne tehnologije.