Mednarodni festival
računalniške umetnosti

becoming.eco(logical)

Projekt

becoming.eco(logical)

  • 26. MFRU
  • Instalacija
Umetnika Špela Petrič, Miha Turšič
becoming.eco(logical)

V sklopu družbenih prizadevanj razumevanja časa in prostora, v katerem živimo, projekt becoming.eco(logical) raziskuje človeško izjemnost tako, da sledi pretoku enega najbolj razširjenih elementov v zemeljski skorji in vesolju – ogljika. Z opazovanjem načina, kako ogljik vstopa, teče, se shranjuje in izstopa iz človeške družbe, lažje razumemo odnos med ljudmi in okoljem, in sicer na najbolj temeljni materialni ravni. V zemeljskem sistemu izmenjava ogljika večinoma poteka med biosfero, atmosfero in hidrosfero v uravnoteženem letnem ciklu, na katerega vplivajo predvsem sezonske razmere, medtem ko se glavna nahajališča ogljika nahajajo v litosferi, globoko pod zemeljskim površjem. Pred industrijsko revolucijo so edino obliko izpustov ogljika iz litosfere v atmosfero predstavljali vulkani. V zadnjih sto letih je pridobivanje zalog litosfernega ogljika kot energetskega vira povečalo pretok ogljika iz litosfere v ozračje na več kot 5 gigaton ogljika letno. S tako obsežnim vplivom se ne more primerjati noben drug biotski ali abiotski proces.

Skozi projekt becoming.eco(logical) spoznavamo, da je oblika in količina človeških tokov ogljika tako zelo neznačilna za obstoječi zemeljski sistem, da s tem tvori novo geosfero – antroposfero. Opazovanje teh tokov pokaže tudi, da jih določajo interesi, ki so neskladni s skrbjo za družbo in okolje, s čimer se razkrije razlika med tistimi, ki so antropos, in tistimi, ki so okolje.

Produkcija: rezidenca S+T+ARTS; tehnološki partner: Arctur, Nova Gorica; znanstveni partnerji: CHE project, ECMWF, Reading; programer: Slavko Glamočanin; podpora: Waag, Amsterdam; zahvala: Tristan Pahor in Gianpaolo Balsamo.