Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Toni Soprano Meneglejte

Toni Soprano Meneglejte

Toni Soprano Meneglejte (SI) je intermedijska umetnica iz Maribora. Njena raznolika praksa vključuje risanje, fotografijo, zvočne performanse, oblikovanje prostora, scenografijo, oblikovanje svetlobe, video, in digitalne projekte, ki uporabljajo socialne medije. Je polovica nekdanjega tandema son:DA, ki je slovensko in mednarodno sceno vizualne umetnosti bogatil dobrih 15 let. Od leta 2015 deluje samostojno. Od leta 2008 sodeluje z režiserjem Ivico Buljanom, od leta 2014 s kolektivom Beton Ltd. in drugimi.... ( Miniteater, Gt22, Zavod Bunker, Zavod Maska,...) Med 1991-1995 je študirala arhitekturo na Tehnični Univerzi v Grazu, 1996-97 je obiskovalo Šolo za umetniško fotografijo opravila pri Friedel Kubelki na Dunaju, leta 2003 pa je diplomirala iz študija Umetnost in fotografija na akademiji za likovne umetnosti na Dunaju.