Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Telematic Dreaming

Projekt

Telematic Dreaming

  • 3. MFRU
  • Instalacija
Avtor Paul Sermon
Telematic Dreaming

Telematic Dreaming je instalacija, ki deluje znotraj ISDN digitalnega telefonskega omrežja. Dva ločena interfaca sta locirana na ločenih lokacijah. Sama po sebi sta dinamični instalaciji, ki funkcionirata kot kostumirana video - konferencijska sistema. Dvojna postelja je locirana znotraj obeh lokacij; ena v zatemnjenem prostoru, druga pa v razsvetljenem. Točno nad posteljo v svetlem prostoru je nameščena kamera, ki pošilja sliko postelje in osebe A, ki leži na tej postelji v video projektor nameščen nad posteljo locirano v zatemnjenem prostoru. Živa video slika je projicirana na posteljo na kateri se nahaja oseba B. Druga kamera nameščena ob video projektorju pošilja živo video sliko osebe A skupaj z osebo B nazaj do monitorjev, ki obkrožajo posteljo z osebo A v razsvetljenem prostoru. Teleprisotna slika funkcionira znotraj refleksije druge osebe.

Telematic Dreaming se namerno igra z dvoumnim simboliziranjem postelje kot teleprisotne projekcijske površine. Psihološka kompleksnost objekta opušča geografsko razdaljo in tehnologijo vključeno v kompletno ISDN instalacijo. Sposobnost obstoja izven uporabnikovega prostora in časa je kreirana z vznemirljivo realnim občutkom dotika, ki je poudarjen z kontekstom postelje in povzročen od akutne spremembe občutkov v telematskem prostoru. Uporabnikova zavest je znotraj teleprisotnega telesa kontrolirana od voyeurizma samega. Vzročno in efektivno medsebojno vplivanje telesa določa svoj lastni prostor in čas, z povečanjem tega skozi ISDN omrežje; telo potuje z svetlobno hitrostjo in se locira kjerkoli lahko medsebojno vpliva. V Telematic Dreamingu uporabnik zamenjuje svoja občutja in tip ter jih nadomesti z vidom.

Paul Sermon: Telematic Dreaming

S predvajanjem posnetkov se strinjanje s Pogoji storitve platforme Youtube

Instalacija TELEMATIC DREAMING je bila realizirana v programu 3. mfru leta 1997, ki je imel nosilno temo Interaktivna umetnost. Posnetki prikazujejo dogajanje iz ene sobe.