Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 1997

3. MFRU Interaktivna umetnost

02.–10. oktober 1997, Maribor, Slovenija

Projekti