Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 1997

3. MFRU Interaktivna umetnost

02.–10. oktober 1997, Maribor, Slovenija

»Ključno stičišče letošnjega festivalskega programa je odnos med ustvarjalcem/oddajnikom in gledalcem/sprejemnikom. Pri tem se zamenjujejo pozicije. Gledalec postaja tudi oddajnik in obratno: ustvarjalec postaja sprejemnik. V dobi elektronskih medijev in t. i. globalne komunikacije je tudi v umetniških projektih opaziti spremenjeno izhodiščno pozicijo. Ta vse bolj upošteva interni odnos med oddajnikom in sprejemnikom (inter nos=med nama) in individualnostjo obeh (eksplicitno: umetniški projekti na svetovnem spletu, na primer Igor Štromajer).«

(Aleksandra Kostić, Interno-eksterno, katalog 1997, odlomek)

Paul Sermon: Telematic Dreaming

S predvajanjem posnetkov se strinjanje s Pogoji storitve platforme Youtube

MFRU 1997

Organizatorji

  • Mutimedijski center Kibla

Soorganizatorji

  • Pekarna Magdalenske Mreže - logo
  • Institut informacijskih znanosti (IZUM)

  • Pedagoška fakultera Maribor

  • Mariborska knjižnica Rotovž

  • Tehniške fakultete

  • ŠKUC

  • OŠ Bratov Polančičev

  • OŠ Bojana Ilicha