Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Prostor na soncu

Projekt

Prostor na soncu

  • 10. MFRU
  • Animacija
Avtorica Kerstin von Gabain
Prostor na soncu

Animacija Prostor na soncu je narejena v računalniškem 3D programu, simulira virtualni dan in traja 24 ur. Pogled kamere ostaja statičen; edini vidni spremembi sta tako spreminjajoča se dnevna svetloba in senca, ki kažeta na minevanje dneva. Gledalec teh sprememb ne more zaznati, saj so te za njegovo oko prepočasne. Animacija se namreč prikazuje v realnem času, kar pomeni simultano z realnostjo. Realni čas, npr. 12.00, je enak tistemu, ki ga prikazuje animacija. Naslov je povzet po istoimenskem ameriškem filmu z Mongomeryjem Cliftom, Elisabeth Taylor in Shelley Winters v glavnih vlogah. Gre za hollywoodsko klasiko o dvorazredni družbi, v kateri se protagonisti filma borijo za boljše življenje. Animacija se ukvarja z estetiko gibljive podobe, njeno vlogo in predstavitvijo v digitalni dobi.