Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 2004

10. MFRU Od umetniškega artefakta k umetniški storitvi

11.–15. maj 2004, Maribor, Slovenija