International Festival
of Computer Arts

A Place in the Sun

Project

A Place in the Sun

  • 10th MFRU
  • Animation
Author Kerstin von Gabain
A Place in the Sun

Animacija Prostor na soncu je narejena v računalniškem 3D programu, simulira virtualni dan in traja 24 ur. Pogled kamere ostaja statičen; edini vidni spremembi sta tako spreminjajoča se dnevna svetloba in senca, ki kažeta na minevanje dneva. Gledalec teh sprememb ne more zaznati, saj so te za njegovo oko prepočasne. Animacija se namreč prikazuje v realnem času, kar pomeni simultano z realnostjo. Realni čas, npr. 12.00, je enak tistemu, ki ga prikazuje animacija. Naslov je povzet po istoimenskem ameriškem filmu z Mongomeryjem Cliftom, Elisabeth Taylor in Shelley Winters v glavnih vlogah. Gre za hollywoodsko klasiko o dvorazredni družbi, v kateri se protagonisti filma borijo za boljše življenje. Animacija se ukvarja z estetiko gibljive podobe, njeno vlogo in predstavitvijo v digitalni dobi.