Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 2004
10. MFRU

Od umetniškega artefakta k umetniški storitvi

11.–15. maj 2004, Maribor, Slovenija
MFRU 2004