Mednarodni festival
računalniške umetnosti

FX Interzone

Projekt

FX Interzone

  • 3. MFRU
  • Animacija
  • Projekcija
Avtorji Igor Kuduž, Vladislav Kneževič, Simon Bogojević Narath, Mario Kalogjera
FX Interzone