Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Sense the City, predstavitev projekta

Dogodek

Sense the City, predstavitev projekta

  • 29. MFRU
  • Predstavitev

11. 10. 2023 / 19:00

Lokacija: Vetrinjski dvor / Vetrinjska ulica 30, Maribor, Slovenija

Govorec Andrej Žižek
Sense the City, predstavitev projekta

Projekt city{making}sense (krajše tudi C{M}S) arhitekta in urbanista Andreja Žižka v sodelovanju z Inštitutom IRNAS raziskuje podatkovno realnost dreves, ki so implantirana v mestno tkivo. Projekt s pomočjo zbranih senzorskih podatkov raziskuje paralelno realnost bivanja dreves in možno vlogo dreves kot nosilcev senzorske infrastrukture. S pomočjo senzorskih dodatkov, ki zaznavajo stanje okolja neposredno ob drevesu, se generira abstrakten odtis njegove eksistence. S svojo prisotnostjo drevesa oblikujejo mikroklimatski prostor v svoji neposredni okolici. S svojo prisotnostjo predstavljajo očišče, povezano z uporabniki urbanega prostora ter z mestom kot mega-strukturo.

Projekt C{M}S je eden izmed mariborskih projektov v kontekstu konS – Platforme za sodobno raziskovalno umetnost in MKC/Kulturni inkubator "Laboratorija za robotiko in urbano transformacijo", ki se ga je v tem projektu razvijalo.

  • Produkcija: konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost / MKC Maribor – Laboratorij za robotiko in urbano transformacijo
  • Koprodukcija: Inštitut IRNAS
  • Partner_ji: iLabGT22, Studio Trampolin, DOBA – Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
  • Producent_ka: Miha Horvat
  • Strokovni sodelavci: Luka Mustafa, Andrija Šuljić, Rob Canning, Marko Luk, Monika Pocrnjić, Jaka Waldhutter, Toni Soprano Meneglejte, Tanja Grmovšek
  • Zahvale: Urad za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor