Mednarodni festival
računalniških umetnosti

MFRU 2023

29. MFRU Periodizacija prostora in časa skozi intermedijsko

06.–13. oktober 2023, Maribor, Slovenija

Vsaka oblika v prostoru in času kaže težnje k izboljšanju in na določeni stopnji je edini način za dosego napredka dobro zastavljen in strukturiran načrt, ki sledi določenim načelom za katere verjamemo, da nas bodo pripeljala k željenemu rezultatu. Festival MFRU, ki bo leta 2024 praznoval 30. letnico nastanka, se skozi povezovanje novih tehnologij z znanostjo, umetnostjo in družbenimi okolji tega zaveda in se usmerja k soočenju z nekaterimi zgodovinskimi temelji, da bi nadgradil vlogo ter pomen računalniške in intermedijske realnosti. To bo tudi njegov fokus v prihajajoči ediciji saj so, kot je bilo ugotovljeno, aktualna družbena dogajanja prepletena z računalniškimi tehnologijami in obratno, so ta prepredene z aktualnimi premiki znotraj družbe. Prav s kritičnim in nepristranskim odnosom do preteklih / zgodovinskih dejstev pa se lahko vzpostavijo novi okvirji in načrt, ki sledi temeljnim družbenim diskurzom ter intermedijski sedanjosti.

V letu 2023 bo festival pod (delovnim) naslovom Periodizacija prostora in časa skozi intermedijsko poskušal vzpostaviti dolgoročno ciklično strukturo polja računalništva in intermedije z namenom, da se njegov program ovrednoti skozi dosedanje delo obenem pa najde nove smeri in realizacije. S svojimi deli v polju intermedijske (računalniške) in raziskovalne umetnosti se bodo, na razstavah in ob gostovanjih, predstavili domači in avtorji z mednarodnega prostora različnih generacij. Izpostavljeno bo raziskovanje pionirjev na teh področjih in obenem sodelovanje mladih. Med povabljenimi avtorji jih je polovica takih, ki so vzpostavljali široko polje medijske in računalniške umetnosti in mlajših avtorjev, ki raziskujejo in ustvarjajo nove vizije za svet prihodnosti.