Mednarodni festival
računalniške umetnosti

city{making}sense

Projekt

city{making}sense

  • 27. MFRU
  • Umetniško delo
  • KONS
Umetnik Andrej Žižek
city{making}sense

Projekt city{making}sense (v nadaljevanju: C{M}S) je umetniško znanstvena eksploracija urbanega prostora na področju razvoja pametnih mest in z njimi povezanega nadzora javnega prostora (surveillance), umetne inteligence (AI) in velikih podatkov (BIG data).

Teorija kompleksnosti izpostavlja t. i. "feedback loops" kot osrednjo lastnost kompleksnih sistemov.

Mesta prihodnosti so mesta, ki senzorsko infrastrukturo uporabljajo na organski način za "čutenje" in povezano reakcijo, te pa povezuje "razumski sklop", City AI. Takšna zasnova senzorskega omrežja zagotavlja ustrezno kompleksnost odziva in udejanjanje povratne zanke.

Projekt C{M}S je eksploracija tega fenomena in demonstracija tehnološkega modela čutečega mesta prihodnosti. Projekt ima tri sklope: (1) izvedba in namestitev senzorske infrastrukture po principu delavnic "citizen science" v sodelovanji z univerzo in NGO, (2) zbiranje velikih podatkov in podatkovna analitika, (3) vizualizacija čutenja podatkov real-time s pomočjo AI na medmrežju in kot projekcija v javnem prostoru.

Razvoj projekta v okviru konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost, ki je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij “Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture”. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.