International Festival
of Computer Arts

MFRU 2013

19th MFRU When worlds collide

06.–09. November 2013, Maribor, Slovenia

MFRU-KIBLIX 2013: international festival platform art - technology - science

http://2013.mfru-kiblix.si/?la...

Aleksandra Kostič: Mundus vade intro

Skupna mednarodna festivalska platforma MFRU-KIBLIX, ki je bila prvič vzpostavljena 2010, združuje dva pristopa. MFRU je pristop zgodovinske kontinuitete kreativne uporabe računalnikov od leta 1995 in z njimi povezanimi prezentacijskimi oblikami sistemov (radio, gledališče, televizija, računalniške igre, računalniška grafika, fraktali, digitalna glasba itd.), za katere je bilo v zgodovinskem temelju značilno off-line stanje, saj še ni bilo vzpostavljeno internetno hitropasovno omrežje (žično in brezžično omrežje) in se je koncipirala avantgardna prihodnost računalniške realnosti predvsem v smeri humanoidnih robotov (osnovna ideja sega v začetek 20. stoletja, nekatere mehanicistične napovedi pa že v 19. in celo 18. stoletje), fraktalske umetnosti in drugih „odklopljenih” trendov. Te teoretične in praktične zgodovinske smeri računalniške umetnosti se spreminjajo z razmahom informacijske družbe, interneta, mobilnih telefonij in posledično socialnih omrežij. Posledica hitre pretočnosti informacij je tudi prodor v skrite znanstvene raziskovalne sfere genetike, sintetične biologije, hibridne genetike, medicine, jedrske fizike, astrofizike, kemije, matematike ter ustvarjanje interdisciplinarnih povezav, ki so se začela udejanjati na vseh področjih.

Neenakomerni socialni razvoj je postal očiten, najbogatejši Zemljani so med drugimi tisti, ki so iztržili kapital vratolomnih dimenzij iz razvoja in prodaje računalniškega hardwara in softwara, aplikacij mobilnih tehnologij itd. Širši družbi prijaznejše tendence poskušajo uveljaviti nekomercialne odprtokodne računalniške programe, ki se ne prodajajo, temveč se ponujajo v prosto uporabo z možnostjo nadgradnje. Srečevališče tega ožjega specifičnega pogleda na odprto kodo je bil KIBLIX od leta 2002 do 2008, nato se je transformiral v odprto kodo za umetniško rabo in tako razširil obravnavo področja odprte kode. Zeitgeist je narekoval sistematično analiziranje in vrednotenje novih tehnologij tudi v odnosu do etablirane ekonomije in prava, avtorskih pravic in iskanja alternativnih izhodov iz tega primeža. V povezavi z novodobnimi socialnimi omrežji, znanostjo, sociologijo, tehnologijami, kulturo in umetnostjo se odpira prost dostop do informacij in znanja za vse, omogoča sodelovanje med umetniki, ustvarjalci in znanstveniki, širšemu občinstvu pa ponuja različne izobraževalne entitete in spodbujanje obiskovalcev k (so)ustvarjanju kreativnih izdelkov.
MFRU-KIBLIX2013 se letos prvič dogaja v mariborskem Kibla Portalu, stari tekstilni tovarniški hali na 2000m2, ki razpršene festivalske enote združuje na eni lokaciji. Tako se bodo družili umetniki, kulturni delavci, raziskovalci in ostali željni znanja o teoretičnem in raziskovalnem delu, ki so pripravljeni deliti in izkusiti ustvarjalne oblike umetniškega eksperimentiranja in interpretacije; odkrivati, delati, razpravljati, poslušati, deliti ideje in izsledke. MFRU-KIBLIX2013 zajema interakcijo z različnimi ciljnimi publikami ter nagovarja k aktivnemu sodelovanju vse, zlasti mlade, študente in starejše ljudi s strokovnimi izkušnjami. Kultura in znanost kot panogi se prepletata ter pri tem na konstruktiven način izmenjujeta kulturne modele kritičnega razmišljanja, aktivizma in eksperimentiranja z znanstvenimi metodami, raziskovalnim delom in znanjem.

Z edicijo MFRU-KIBLIX2013 Ko svetovi trčijo se kodiranje in sodobne interdisciplinarne oblike umetniških snovanj prepletajo v kompleksnih spojih različnih svetov in pristopov, v napetosti med naravnim in bio-tehnološkim, virtualnim in hibridnim, lažnim in resničnim principom, ki v mnoštvu dialogov, kontradikcij in spojev postane vidno v umetniških namestitvah, digitalnih zapisih procesualnih del, performansih, predavanjih, predstavitvah, delavnicah ter avdio-vizualnih dogodkih.
Pomemben premislek o postantropocentričnem pogledu, ki vzpostavlja preseganje dualizma narava – družba ter o meddisciplinarnih možnostih za (so)bivanje biosa in techne je prispevala gostujoča selektorska skupina umetnic – Maja Smrekar, Robertina Šebjanič, Saša Spačal in Ida Hiršendelder – predvsem z naborom umetniških imen v performativnem, delavničarskem in avdio-video delu festivalske platforme, ki se vpenja v kompleksni programski okvir. To kreativno večplastno obliko sodelovanj na festivalu kot takem Dragan Klajić imenuje umetnost partnerstva.

V smeri širše razumljene odprte kode, ki zajema prost dostop do informacij in znanja za vse in kreativno sodelovanje med umetniki, ustvarjalci in znanstveniki, se s sodobnimi sredstvi ponovno analizirajo in kodirajo pramodeli, arhaična prapočela, praizvori.

Pravzaprav nam arhetipi s splošnim, nasledniškim okvirjem celotne človekove izkušnje, s prirojenimi obrazci razmišljanja, občutenja in delovanja, ki so nastajali kot rezultat številnih generacij predhodnikov skozi tisočletja, pomagajo k razumevanju sedanjosti in prihodnosti. Romantika, tradicija, mistika, magija so pojmi, ki spreminjajo svojo pozicijo in pomen, danes še hitreje kot nekdaj. Danes se dogaja romantika na mobilnih telefonih, včasih se je na poljih med košnjo žita ali trave. Magija je definirana kot premik v virtualnem okolju ali elektromagnetnem valovanju, včasih je bilo to dogajanje v tarot kartah in sodogajanju imaginarnega in kolektivnega z realnostjo. Tradicija je včasih pojem večplastne družinske, generacijske kontinuitete, danes je definirana zgolj v kapitalu ali nasilju. Kam se je izgubila mistika? Razumevanja pojmov, ki so prisotni že tisočletja, stoletja in desetletja, se spreminjajo, izginjajo in vznikajo novi. Večina pramodelov pa ostaja v naši spremenjeni zavesti istovetno in jih zato vedno znova kodiramo.

Nina Jeza: MFRU in KIBLIX

19. mednarodni festival računalniških umetnosti MFRU (v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor) se v Sloveniji ponaša z najdaljšo tradicijo. Z odpiranjem prostora računalniških umetnosti ter privabljanjem širokega spektra interdisciplinarnih gostov skrbi za ustrezno umestitev digitalnih in intermedijskih umetnosti pri nas. Družno z Multimedijskim centrom KIBLA in njihovim festivalom KIBLIX, ki prav tako beleži že 12. leto obstoja, orje ledino na področju razvoja novih medijev ter povezovanja različnih umetniških in tehnoloških disciplin. Rezultat sodelovanja je bila leta 2010 ustvarjena skupna platforma za umetnost, znanost in tehnologijo MFRU-KIBLIX.

Letos se festivala odvijata v skupnem prostoru zapuščene tekstilne tovarne na Valvasorjevi 40 v Mariboru, v KIBLA Portalu.

Povezovalni naziv festivala MFRU-KIBLIX2013 “Ko svetovi trčijo” si naslov sposoja iz klasike znanstveno-fantasičnega filma “When Worlds Collide” iz leta 1951. Simbolika filma poudarja razdvojenost, paradoks prepada med razvitim in nerazvitim tretjim svetom. Festival MFRU-KIBLIX2013 v tem kontekstu simbolizira živo naravo, realnost, v kateri živimo, ki je prepletena in odvisna od bliskovitega razvoja znanosti, tehnologije in, posledično, umetnosti, da ji je danes že nemogoče slediti.

MFRU-KIBLIX2013 predstavlja most med teoretskimi in praktičnimi vsebinami intermedijskih umetnosti. Povezuje jih z digitalnimi mediji, znanstvenimi dosežki, tehnološkimi novostmi. Spodbuja interaktivno sodelovanje različnih smeri digitalnih umetnosti ter njihovo integracijo v praktično, torej produkcijsko ali pedagoško okolje. Računalniška umetnost je osnova novih medijev, s čimer računalnik postaja orodje, umetnik pa ostaja kreativni ustvarjalec.

Vendar – ali je to res? Ali pa je morda ravno obratno? Nabor umetnikov na področju Slovenije in Evrope, ki se ukvarjajo z intermedijsko in računalniško umetnostjo, predstavlja zanimive pristope. Festival omogoča vsakoletno promocijo sodobne umetniško-programske smeri, katere globalni učinek stopnjuje moderna tehnologija, zato je vloga festivala kot inkubatorja novih, predvsem domačih mladih avtorjev, še posebej pomembna. Prispeva namreč k dopolnitvi mestne programske vrzeli, s čimer umešča Maribor med evropska festivalska mesta.

Ljudje nimamo časa, še manj pa možnosti, da bi tehnološkemu razvoju inštitutov in raziskovalnih organizacij samostojno sledili, zato je festival edinstvena priložnost, da lahko vsaj del tega napredka spoznamo preko umetniških pristopov do novih tehnologij in kreativne uporabe računalnika. Umetniki razmišljajo vizionarsko, skušajo biti korak v prihodnosti in hkrati odraz in komentar družbe, zato razvijajo interaktivne instalacije, robote, eksperimentirajo s sodobno tehnologijo, tiskajo 3D predmete iz najrazličnejših materialov, od naravnih do umetnih. Interdisciplinarnost znanosti, tehnologije in umetnosti tako hkrati omogoča razvoj transdisciplinarnosti – povezujočih modernih konceptov, ki za razumevanje potrebujejo skupno sodelovanje omenjenih.

Festivalsko dogajanje se letos osredotoča na dva temeljna vidika. To sta umetniški in izobraževalni modul, s čimer sledimo osnovnemu cilju interdisciplinarnega mreženja, ki je nujno povezano z raziskovanjem, izobraževanjem ter perceptivnostjo v različnih prostorih sodelujočih umetnikov, ki realni delež izobraževalnega procesa, skozi katerega so šli v okviru formalne izobrazbe, zaradi lastne umetnosti konstantno in nenehno nadgrajujejo, se izpopolnjujejo ter izobražujejo.

Izobraževalni oziroma pedagoški pristop festivala cilja na šolarsko, dijaško in študentsko populacijo – vključevati hoče mlade od osnovnih in srednjih šol do študentov. Usmerjenost formalnega izobraževalnega sistema je namreč še zmeraj preveč enosmerna, premalo interdisciplinarna, s čimer ostaja zaprta v ozki domeni lastne znanstvenosti, ki ji v globalni dobi vse bolj topi parafinske peruti. Šolstvo se trmasto oklepa mnenja o nevarnosti pretirane uporabe računalnikov in sodobnih naprav, pri čemer opozarjamo na preprosto dejstvo, da to pravilo velja za prav vsa področja človekovega delovanja.

Ko pride do trka svetov, nastanejo novi svetovi: od 6. do 9. novembra 2013 bo potekal aktivni del festivala MFRU-KIBLIX z delavnicami, ki jih bodo vodili različni mentorji, profesorji z različnih področij robotike, elektrotehnike in elektronike, strojništva, ter študentje različnih fakultet, dijaki in učenci ter tudi umetniki sami. Zvrstile se bodo zaključne okrogle mize delavnic, diskusije, predstavitve, pogovori z umetniki in predavanja. Predstavil se bo kampus študentov iz Izraela ter študenti likovne pedagogike Pedagoške fakultete Maribor v sodelovanju s študenti FERI.

Festival MFRU-KIBLIX2013 spremlja razstava umetniških svetov Maše Jazbec, Eve Petrič, Zorana Srdića Janežiča, Tiaga Martinsa in dela Saše Spačal, Maje Smrekar, Kathy High, Dragane Sapanjoš, Robertine Šebjanič, Ricarda O’Nascimenta, Therese Schubert, Oscarja Martina, ki bo na ogled do 25. novembra 2013 na razstavišču KIBLA Portal.

Razstava v razstavi z naslovom Od 2D do 3D umetnika in profesorja Vojka Pogačarja predstavlja pregled razvoja računalništva od računalniške grafike do 3D tiska. Nadgradnja 3D tiskanja je skupni performans Jožeta Slačka, idejnega očeta festivala MFRU, ter glasbenika in umetnika Primoža Oberžana, ki bosta s sodelovanjem podjetja OrtoTip izvedla koncert 3D tiskanja. Festival spremljajo še sprostitveni dogodki z Gaming Lounge in vsakodnevnim DJ in VJ zaključkom.

Ida Hiršenfelder, Maja Smrekar, Robertina Šebjanič, Saša Spačal: ne_NARAVNO

»If animals did not exist, the nature of man would be even more incomprehensible.«

Georges-Louis Buffon

Vsebine letošnjega festivala KIBLIX 2013, KO SVETOVI TRČIJO se dotikajo nekaterih reprezentativnih ravni, ki smo jih skušale zaobjeti v konceptu, poimenovanem ne_NARAVNO. Naše stališče do izbranih vsebin presega dualizem narava – kultura, saj z njim želimo razpreti gledišče, ki dekonstruira norme participatornega razumevanja različnih oblik življenja, zato znotraj mnogih konstruiranih družbenih imperativov evociramo razmislek o meddisciplinarnih možnostih za (so)bivanje biosa in techne.

Ker naravo dojemamo kot interdisciplinarno polje bioloških, kulturnih in družbenih fenomenov, želimo zaradi te paradigme pojmu “nenaravno” priskrbeti širši mentalni okvir, znotraj katerega ta dobi novo razumevanje in drugačne poudarke. Umetnost in humanizem sta tu prisotna v izbiri zornega kota, v meddisciplinarnem pogledu na interakcijo pojmov naravnega in nenaravnega. Tako imenovane biofobne paradigme vzpodbujajo mnoge interpretacije, ki posledično lahko privedejo do vznika različnih ideologij. Umetniški cilj v tem primeru ni zgolj v znanstvenem raziskovanju bioloških fenomenov, ampak predvsem v preizpraševanju koncepta in paradigem o problematiki odnosa do narave skozi širšo (družbeno) perspektivo. Na drugi strani tovrstna problematika iz postantropocentrične perspektive razpira razmislek o kontekstu časovnih razsežnosti, znotraj katerih se med drugim lahko sprašujemo o (ne)obstoju lastne vrste v najširšem smislu.

Miselni okvir izven tistega, kjer naravne in nenaravne imperative spremlja strah pred neznanim, se torej nagiba k spraševanju o načinih sobivanja z različnimi fenomeni živega.

MFRU-KIBLIX 2013

Production

 • ACE KIBLA

Support

 • Goethe Institut Ljubljana

 • Nemško veleposlaništvo Ljubljana

 • Freies Museum Berlin

 • Employment Service of Slovenia - logo

Sponsors

 • Soundbiro

 • Europlakat

 • President

 • Kommunio

 • EPEKA

 • Varnost

 • Tovarna Podjemov