Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Not Like Houdini

Projekt

Not Like Houdini

  • 29. MFRU
  • Intermedijska instalacija
  • VR projekcija
  • Cyberspace
Umetnik Jože Slaček
Not Like Houdini

v sodelovanju s:

  • Saša Bezjak
  • Jakob Vogrinec
  • Nina Jeza

S poplavo fake-news in najrazličnejših teorij zarot, ki smo jih dnevno deležni na socialnih omrežjih, se avtorji sprašujemo, ali je dvom, ki ga je Descartes postavil za temeljno premiso človekovega obstoja in pravzaprav edini dokaz, da »ergo sum«, sploh še aktualen kot racionalno sredstvo nekega razumevanja ali pa smo prišli do točke, kjer nam »resnico« prodajajo in podarjajo samo še mediji, politične stranke, aktivisti in drugi motiviranci? Projekt je izvajan kot prostorska postavitev v galeriji, nastop v živo kot intermedijski performans in kot VR projekcija. Uporabniku/gledalcu omogoča različne vpoglede na in v projekt. Projekt Not Like Houdini dokumentira kako je umetnica vstopila in bila zaprta v kovček, ni prikazano ali je iz njega tudi izstopila. Omogočen je vpogled v notranjost kovčka, ki je narejen v načinu kibernetičnega prostora in gledalec lahko opazuje zaprto umetnico. Ta del je narejen na način 3d animacije in tvori svoj računalniško izrisan prostor. Vsi pogledi gledalcu nudijo vedenje, da je umetnica zaprta v kovčku, čeprav bi to bilo nemogoče. Torej, ali je umetnica zaprta v kovčku ali ni? Če je, ali je živa ali ni?