Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Ime mi je anagram

Projekt

Ime mi je anagram

  • 10. MFRU
  • Instalacija
  • Projekcija
Avtorica Magdalena Pederin
Ime mi je anagram