Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Mislim, da Luis

Projekt

Mislim, da Luis

  • 10. MFRU
  • CD-ROM
Avtorja Borjana Ventzislavova, Miroslav Ničić
Mislim, da Luis

CD-rom Mislim, da Luis je posnetek dolgotrajnega, kot zanka oblikovanega potovanja po cesti iz rojstnih držav avtorjev (Srbije in Črne gore ter Bolgarije) v Avstrijo, kjer trenutno živita.

Avtorja sta soočena z napornim in nepredvidljivim postopkom prečkanja mej v letih 1999 in 2000. Samo delo predstavlja osebno dokumentacijo potovanja, videno kot vrsto situacij, ki včasih prerastejo ali popolnoma spremenijo naše skupne vrednote in razumevanje "kompleksnosti" sveta; situacij, ki včasih daleč presegajo naše sposobnosti obvladovanja, kot sta npr. vojaška intervencija ali vojno stanje. Na njuni poti postopki postajajo realno življenje, v katerem je človeško bitje dvakrat preizkušano: po eni strani je nevtralni opazovalec - potnik, po drugi pa ne more ohranjati nevtralnosti in je prisiljeno reagirati ter igrati v skladu s pravili ali proti njim. V svojem hrepenenju po redefiniranju "realnega sveta" avtorja raziskujeta izkušnjo potovanja in ob tem ponujata bližnje srečanje z vmesnimi sekvencami običajnih in nenavadnih okoliščin, nekoliko nelineareno in naključeno združenih, tako da gledalcu omogočata sestavljanje sekvenc podob in situacij.