Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Prvo medijsko obvestilo o Pozivu MFRU 2023

Novice

Prvo medijsko obvestilo o Pozivu MFRU 2023

21. jun. 2023

Prvo medijsko obvestilo o Pozivu MFRU 2023

Javni zavod MKC Maribor je v mesecu maju objavil Poziv k prijavi študentskih intermedijskih projektov za študentsko nagrado Mednarodnega festivala računalniške umetnosti (MFRU) v letu 2023.

Na poziv se je prijavilo 12 študentov z 11. umetniškimi intermedijskimi projekti. Svoje projekte so prijavili naslednji študentje: Maja Bojanić, Milena Jandrić, Tamara Kostrevc, Goro Modic, Pika Potočnik, Tomaž Pavšek, Tyana Rendič, Dragana Stanković, Elizaveta Stroganova, Tamara Taskova, Vita Tušek, Manca Žitnik.

Strokovna komisija v sestavi Miha Colner, Maja Smrekar in Aleksandra Saška Gruden bo projekte proučila in predlagala tri najboljše.

Najboljšim trem bo predvidoma podeljena ena glavna nagrada v bruto višini 400 EUR in dve v bruto višini 300 EUR. Avtor prvonagrajenega projekta bo dobil tudi samostojni razstavni termin v enem od razstavnih prostorov MKC Maribor v mesecu novembru 2024. Vsi trije nagrajeni projekti bodo predstavljeni v okviru festivala MFRU na skupinski razstavi v Mariboru, od 6. do 13. 10. 2023. MKC Maribor bo nagrajenim projektom omogočil produkcijo avtorskih projektov ter predstavitev in promocijo.