Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Wolfgang Ernst

Wolfgang Ernst

Wolfgang Ernst (DE) je doktoriral iz zgodovine in študiral klasične vede (latinska filologija in klasična arheologija) ter se stalno zanima za kulturne časovnosti. Razvijal se je v nastajajoči ter v tehnologijo usmerjeni "nemški šoli" medijskih znanosti. Njegovo akademsko udejstvovanje se je sprva osredotočalo na teorije arhiva in muzeologijo, nato pa se je poglobil v medijske materialnosti. Od leta 2003 je Ernst redni profesor za medijsko teorijo na Inštitutu za muzikologijo in medijsko znanost na Humboldtovi univerzi v Berlinu. Njegove trenutne raziskave zajemajo "radikalno" medijsko arheologijo kot metodo, epistemologijo tehnológosa, teorijo tehnične hrambe, tehnologijo kulturnega prenosa, mikročasovno medijsko estetiko in njene kronopoetske potenciale ter zvočno analizo ("sonicity") z medijsko-epistemološkega vidika.

Knjige v angleščini (s poudarkom na tehničnih medijih): Digital Memory and the Archive (2013); Chronopoetics. The Temporal Being and Operativity of Technological Media (2016); Sonic Time Machines. Explicit Sound, Sirenic Voices, and Implicit Sonicity, Amsterdam (2016); The Delayed Present. Media-Induced Interventions into Tempor(e)alities, Berlin (Sternberg Press, 2017); Technológos in Being. Radical Media Archaeology & the Computational Machine, New York et al. (Bloomsbury Academic, 2021).