Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Stelarc

Stelarc