Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 2015

21. MFRU MFRU-KIBLIX 2015: Lift me up!

07.–09. oktober 2015, Maribor, Slovenija