Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 2015

21. MFRU MFRU-KIBLIX 2015: Lift me up!

07.–09. oktober 2015, Maribor, Slovenija

Mednarodna festivalska platforma MFRU-KIBLIX se vrača letos z navdihujočo energijo 21. stoletja v luči slogana Lift ME up! z namenom eksemplaričnega povezovanja umetnosti, znanosti in tehnologije v intermedijsko up-to-date celoto, ki nadgrajuje pretekla uspešna leta festivalskega dogajanja MFRU in KIBLIX v Mariboru.

V evropskem letu svetlobe in svetilnosti, ki umetelno naznanja vsesplošni izhod iz temačnosti modernosti, se omenjeni problematiki priključuje tudi festival MFRU-KIBLIX 2015 – k luči, k svežemu zraku, k umetnosti. Izključno navzgor. Lift me up and elevate yourself!

Vsaka instalacija je zato v svojem bistvu interaktivno umetniško delo, ki nam daje vizualne in/ali zvočne izkušnje; gre za transformiranje resničnosti. Vsakodnevno rutinsko življenje, vključujoč vse banalnosti, vrednote, užitek, počitek, se razvija v edinstven virtualen »ekosistem«. Festivalski koncept MFRU-KIBLIX hoče tematizirati odnose med družbo, sistemom in tehnologijo: tematiziranje družbenih dogajanj s tehnološkimi presežki in opominjanje na nespodobnost sodobne modernosti, ki je načrtno odvrgla kompas humanizma, je poslanstvo festivalske platforme MFRU-KIBLIX.

Umetniške instalacije tako (med drugim) vsebujejo razvoj naravnih elektronskih sintetizatorjev, ponujajo vnovični premislek o teoriji litosfere, po kateri potujejo zvočni valovi. Še več. Združujejo človeka s tehnologijo.

Ponovno združena mednarodna festivalska platforma dogajanje predstavlja v mariborskem KIBLA Portalu, stari tekstilni tovarniški hali na 2000m2, ki festivalske enote združuje na eni lokaciji. Tako se bodo družili umetniki, kulturni delavci, raziskovalci, znanstveniki, izobraževalci ter obiskovalci, željni znanja o znanstveno-tehnološko-umetniškem teoretičnem in raziskovalnem delu. Festivalska platforma združuje ljudi, ki so pripravljeni deliti in izkusiti ustvarjalne oblike umetniškega eksperimentiranja in interpretacije; zajema interakcijo z različnimi ciljnimi publikami ter nagovarja k aktivnemu sodelovanju vse, zlasti mlade, študente, kreativce, strokovnjake … Kultura in znanost kot panogi se prepletata ter pri tem na konstruktiven način izmenjujeta kulturne modele kritičnega razmišljanja, aktivizma in eksperimentiranja z znanstvenimi metodami, raziskovalnim delom in znanjem.

Predstavitev sodobne vizualne umetnosti, umetnikov in avtorjev skozi transdisciplinana povezovanja pomeni poglobitev znanj in pridobitev dodatnih veščin na poklicnem področju, povezovanje praktičnega znanja ter znanstvenega in tehnološkega raziskovalnega dela, nenazadnje tudi izboljšanje kakovosti kreativnih del.

Produkcija

 • ACE KIBLA

 • Zavod uho; oko:

Podpora

 • Zavod RS za zaposlovanje - logo
 • Creative Europe

Sponzorji

 • Soundbiro

 • President

 • Rent a kombi

 • Europlakat

 • Plinarna Maribor

 • ADIN d.o.o.

 • M-Vina

 • Romani kafenava

Partnerji

 • Zveza prijateljev mladine

 • Ministrstvo za kulturo Črne Gore

 • Ars Electronica

 • Art rebel 9

 • X-OP

 • Zavod uho; oko: