Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 2015
21. MFRU

MFRU-KIBLIX 2015: Lift me up!

07.–09. oktober 2015, Maribor, Slovenija
MFRU 2015

Razišči edicijo