Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 1995

1. MFRU Predstavitev slovenskih računalniških umetnosti

19.–02. september 1995, Maribor, Slovenija

Projekti