Mednarodni festival
računalniške umetnosti

MFRU 1995
1. MFRU

Predstavitev slovenskih računalniških umetnosti

19.–02. september 1995, Maribor, Slovenija
MFRU 1995

Razišči edicijo