Mednarodni festival
računalniške umetnosti

»zdaj«

Dogodek

»zdaj«

  • 29. MFRU

Lokacija: Ulična galerija Židovska

Umetnica son:DA
»zdaj«

»Delo, ki ga izvaja umetna inteligenca z njegovo identiteto, je paradoksalno in istočasno retrospektivna sinteza predhodnih projektov kot tudi projekcija oziroma predikcija potencialnih pojavitev, saj se virtualno nenehno procesira in skozi imaginarno performativnost komunicira z občinstvom. Z antropocentrične perspektive se tako zastavlja vprašanje, kdo oziroma kaj je son:DA, kako se v tehničnem smislu generira in abstrahira ustvarjalno dejanje, njegova recepcija in interpretacija – ob dejstvu, da tehnologija ne predstavlja zgolj razširjenih možnosti, ampak se je (kakor je opozarjal že medijski teoretik Friedrich Kittler) sama razširila v človeka.«

–dr. Nadja Gnamuš / 2020

UG MB 2023-2024 / #51 / kuratorji 03 + son:DA: