Mednarodni festival
računalniške umetnosti

Delavnice

Dogodek

IZUM, 12. - 14. 5.
Video-internet, mentor: Srečo Dragan

PEKARNA, 10. - 15. 5.
Laserska delavnica

OŠ Prežihov Voranc, II. GIMNAZIJA, ŠTUK
Digitalna fotografija