Mednarodni festival
računalniških umetnosti

Institut informacijskih znanosti (IZUM)

Organizacije

Institut informacijskih znanosti (IZUM)